Ballon Links

Kongelig Dansk Aeroklub
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) er en landsorganisation, hvis formål er at udvikle interessen for og fremme aeronautiske foretagender i Danmark og de videnskaber, som knytter sig hertil. KDA skal repræsentere og varetage dansk flyvnings og luftsports interesser i den udstrækning, disse udøvere gennem medlemsskab eller på anden måde er tilknyttet KDA. KDA er enerepræsentant i Danmark for FAI.

Féderation Aéronautique Internationale
Féderation Aéronautique Internationale (FAI) er den internationale luftsportsorganisation dannet i 1905 med det formål at fremme luftsportsaktiviteten i verden. DBu er gennem KDA tilsluttet FAI. I FAI findes 10 "airsport commissions". Én af disse er FAI Ballooning Commission.

Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen 
European Aviation Safety Agency (EASA)
Danmarks Meteorologiske Institut

Cameron Balloons
Kubicek Balloons
Lindstrand Technologies
Ultramagic Balloons