Nyheder

Erfaringer efter en uges alpeflyvninger

Thomas Jøhnk og Philip Mundt, Januar 2013

Philip Mundt og Thomas Jøhnk deltog i januar 2013 i et fiesta ballonstævne i Alperne, nærmere bestemt Toblach-Dobbiaco i Dolomitterne i Italien. 2013.01.19.1Målet med turen var spe­cifikt at få erfaringer med over­flyvning af Alperne (dog ikke hele vejen fra nord til syd). Korteste distance fra Toblach-Dobbiaco til fornuftige landingsmulighed på Po-sletten mod syd er små 100 km.

Stævnet vi deltog i var Dolomiti Balloonfestival (www.balloon­festival.it). Stævnet blev afholdt for 11. år i træk. Til stævnet var til­meldt 35 balloner, hvoraf de fleste havde stor erfaring med flyvning i Alperne og hvor mere end halvdelen kom for at flyve over Alperne (i modsætning til blot at flyve i dalene). Stævnet var derfor en guldgrube af viden, og vi ankom derfor også til briefing hver morgen en halv time før tid for at suge til os af viden fra de øvrige piloter.

Stævnet er meget italiensk! Der var ikke styr på noget som helst, bortset fra vejrbriefingerne som var sær­deles grundige. F.eks. var vindene alt for kraftige til at flyve den første dag (70-80 knob over bjergene). Efter vejrbriefingen sagde eventdirector på sit italienske engelsk: So we can’te flye todaye, but pleasee let me knowe who take passangers todaye!

Første flyvning

De to første dage var vinden over bjergene for kraftig til at flyve op i. Turbulensen mellem den svage vind i dalen (ca. 0 km. pr. time) og den hurtige vind over bjergene (ca. 140 km. pr. time) ville være alt for kraftig. 2013.01.19.2Men vinden over bjergene var aftagende og efter to dage var den nede på ca. 50 knob. Mete­oro­logen anbefalede at kun de er­farne piloter fløj over bjergene, men efter at have rådført os med de øvrige piloter bestemte vi os for at tage af sted. Dog kun med 4 personer i kurven i stedet for 5 per­soner som vores vægt­be­reg­ninger tillod.

Ballongen blev rigget til med 380 liter gas. Der var ingen vind i dalen, men inden for 4 km. fra start skulle vi passere et bjerg på 3.000 fods højde (i forhold til startstedet som selv lå i 4.000 fod) med en margin på 3.000 fod. Og ved passagen havde vi en fart på godt 90 km. pr. time. En så voldsom stigning giver i sig selv en enorm afkøling af luften i ballonen, og kort efter vi havde passeret bjerget have vi brugt de første 60 liter gas. Sikke en opstigning, og sikke en udsigt!

2013.01.19.3Fra de øvrige piloter fik vi følgende tommelfingerregel: Hold en vertikal afstand til bjergtop­pene på 10 m pr. km. pr. time. Flyver man med 100 km. pr. time skal man derfor holde en afstand på 1.000 meter. Derfor oven­stå­ende margin på 3.000 fod.

Vi havde aftalt med de øvrige pi­lo­ter at cruise højden skulle være 14.000 fod. Vi kom også op i den højde, men vi var for tunge. Så vores cruise højde blev det meste af turen nærmere 12.000 fod.

Med en flyvehastighed på godt 95 km. pr. time kommer man hurtigt til Alpernes sydlige grænse. Alperne stopper meget brat hvilket med disse vindhastigheder giver en masse turbulens efter bjergene. 2013.01.19.4Igen var det værdifuldt at få input fra de øvrige piloter om at vi ved disse vindhastigheder mindst skulle flyve 50 km. ud på Po-sletten før nedstigning blev påbegyndt.

 

Et andet værdifuldt hint var at man skulle have mindst en time til at finde landingsplads. Mange steder på Po-sletten er der vinmarker overalt. Og hvor der ikke er vinmarker, er der højspænding og/eller særdeles mudret. Vi slap dog med en halv times søgen efter en landingsplads.

Flyvningens data:

 • Temperatur ved start: 0 grader.
 • Varighed: 2 timer og 10 minutter.
 • Tilbagelagt afstand: 112 km.
 • Højeste højde: 14.000 fod.
 • Medbragt gas: 380 liter.
 • Forbrugt gas: 340 liter!
 • Højeste hylstertemperatur: 120 grader (temperaturen i højden faldt ikke som forventet).
 • Anvendt udstyr: To flyradioer (lyttevagt på kommunikation med kontroltårne samt kommunikation med de øvrige balloner), transponder, ilt til 4 personer, Windmaster.
 • Bemanding: Philip, Thomas og to voksne passagerer.

Erfaringer:

 • Flyv let, planlæg med en max. temperatur i hylsteret på 70-90 grader. Flere af de øvrige piloter for­talte os efterfølgende at man meget lettere kan komme ud af turbulens hvis man flyver let. Ved at flyve let får man også væsentlig længere flyvetid.
 • Forvent ikke at temperaturen falder som forventet i standard atmosfæren. Tillad en god margin i vægtberegningerne (f.eks. at temperaturen falder 10 grader mindre end forventet).
 • Bring så meget gas som muligt, også selv om dette betyder at man flyver tungt i starten. 380 liter er ikke nok.
 • Med et hylster på 133.000 kubik fod kan der max. flyves med 3 voksne personer.
 • Selvom radiokommunikationen føres af en erfaren pilot, skal man selv overtage kommunikationen ved start på nedstigning (fra 14.000 fod!). Bl.a. er hver pilot selv ansvarlig for at lukke sin flyveplan.
 • Italienske flyveledere er (mod forventning) faktisk relativt lette at tale med.

Denne flyvning var uden tvivl en af vores mest fantastiske flyveture til dato.

Anden flyvning

På 4. dagen var vinden faldet endnu mere. Endvidere havde en af ballonerne dagen forinden fløjet ind i Venedig luftrum (katagori C) uden radio og transponder! Så stævnet var i bad standing og med kollektiv afstraffelse fik ingen balloner lov til at flyve langt fra Dobbiaco. Dette gav en lang og dybt forvirret briefing, hvor løsningen blev følgende: Man skulle først flyve dalflyvning i 7 km. til den Østrigske grænse. Derfra skulle man flyve efter en indrapporteret flyveplan som havde Østrig som start og Po sletten som slut.

Efter erfaringerne med det enorme gasforbrug på første flyvning var vi bange for ikke at have gas nok, så vi besluttede at køre noget af vejen til Østrig og starte der når de øvrige piloter kom forbi. Efter start, men inden opstigning til over bjergtopniveau besluttede vi os dog for at afbryde flyvningen og blive i dalen på grund af de meget svage vinde over bjergene. Dette viste sig at være den helt rigtige beslutning i det de andre piloter brugte rigtig lang tid (op til 3 timer) før de nåede Po sletten.

Tredje flyvning

2013.01.19.5På 5. dagen var vejret kun til dalflyvninger. Vindretningen over bjergene ville føre alle i en retning mod Slovenien hvor bjergene fort­satte i flere hundrede km. I stedet foretog Thomas sin første dal­flyv­ning hvor man ved at blive nede i dalen helt automatisk følger den svage luftstrømning som løber langs dalen.

Flyvningens data:

 • Varighed: 2 timer og 10 minutter.
 • Tilbagelagt afstand: 27 km.
 • Højeste højde: 500 meter over dalbunden.
 • Medbragt gas: 320 liter.
 • Forbrugt gas: 190 liter.
 • Højeste hylstertemperatur: 80 grader.
 • Anvendt udstyr: Windmaster.
 • Bemanding: Thomas og tre voksne passagerer.

Erfaringer:

 • Det er faktisk ganske sjovt at flyve dalflyvning. Udsigten er selvfølgelig ikke den samme, men så længe man bliver i lav højde følger man dalen meget præcist.

Fjerde flyvning

Så var vinden over bjergene igen fordelagtig for langdistance flyvninger. Og med erfaringerne fra første lang­distanceflyvning planlagde vi en flyvning med kun 3 personer om bord og 440 liter gas (i det vi lånte en 60 liters flaske af en venlig tysk pilot).

2013.01.19.6Stævnet var stadig i bad standing så løsningen blev igen at flyve dalflyvning til nær den Østrigske grænse og derpå flyve over Alperne på en flyveplan som startede der. Vi valgte at flyve med fra start i det gasmængde og vindhastigheder forudsagde en ganske behagelig margin. Vi startede sammen med 10 øvrige balloner og fulgte lederballonen tæt under hele turen. Undervejs blev gruppen af balloner delt i to i det halvdelen af ballonerne fløj konturflyvning over bjergene (ned i hver dal, op over hvert bjerg) og derfor væsentligt langsommere end os.

Denne flyvning blev på alle måder en fantastisk flyvning med meget stor margin til diverse fysiske grænser.

Flyvningens data:

 • Temperatur ved start: -1.
 • Varighed: 3 timer og 10 minutter.
 • Tilbagelagt afstand: 99 km.
 • Højeste højde: 11.500 fod (obligatorisk cruise højde udstukket af Aviano Control).
 • Medbragt gas: 440 liter.
 • Forbrugt gas: 275 liter.
 • Højeste hylstertemperatur: 90 grader.
 • Anvendt udstyr: To flyradioer (lyttevagt på kommunikation med kontroltårne samt kommunikation med de øvrige balloner), transponder, ilt til 3 personer (blev ikke anvendt), Windmaster.

Erfaringer:

 • 2013.01.19.7Et hylster på 133.000 kubikfod, en gasmængde på 440 liter og 3 per­soner i kurven fungerer perfekt. Mak­simal flyvetid ved denne konfiguration er godt 5 timer.

Konklusion

Vi (Philip og Thomas) er enige om at dette er blandt de bedste ballonoplevelser vi har haft. Vi er også overbeviste om at vi tager til Alperne igen næste år. Dog med et mindre hold da der ellers ikke bliver mulighed for at alle får den eftertragtede tur over Alperne.

De fleste langdistance piloter flyver balloner på omkring 160.000 kubikfod, men der var også balloner på 105.000 og 120.000 kubikfod. OY-LOL på 133.000 kubik fod er et godt kompromis på en ballon som kan flyve i Alperne og samtidig er håndterbar for et mindre crew.

2013.01.19.8For at flyve langdistance flyvninger i Alperne kræves stor ballon, meget stor tankkapacitet, to flyradioer, transponder, iltudstyr, certifikat og fortro­lighed med engelsksproget radio­kom­muni­ka­tion, fortrolighed med flyvninger på op til 15.000 fod samt en brænder som ikke giver problemer i sådanne højder. Vi har også været rigtig glade for at være to piloter om flyvning­erne. Vi plan­lægger også at flyve sammen næste år for at få endnu mere erfaring før vi foretager disse flyv­ninger på egen hånd.

 

Se i øvrigt filmen på youtube: http://youtu.be/rIIHHDa28rk