Nyheder

To høje flyvninger i ballon

18.000 fod over Alperne

højde1Januar 2014 flyver jeg (Thomas Jøhnk) sammen med Philip Mundt (også ballonskipper) og Morten Nielsen (ballonskipper under uddannelse hos Philip) til 18.000 fod over alperne i ballon. Anledningen er vores deltagelse i Hanneshof Ballonwoche, Filzmoos, Østrig – et årligt ballonstævne for godt 30 balloner.

Både Philip og jeg elsker de dejlige ballonflyvninger på stille sommeraftener over f.eks. Roskilde Fjord – flyvninger som typisk foregår i 500 til 1000 fods højde over 10 til 20 km, og meget gerne sammen med de øvrige balloner fra Circus Balloon Club of Copenhagen. Men vi har også en fælles interesse i flyvninger som ligger noget ud over dette. Rekordmæssigt findes tre kategorier for sådanne flyvninger –

varighed, distance og højde. Philip er indehaver af gældende danske varighedsrekord (7 timer og 45 minutter sat 2. november 2008) så vores fokus har primært været på højdeflyvninger – og i første omgang de absolutte rekorder uanset ballonstørrelse.

 

Indtil januar 2014 har vi haft adskillige ture til 10, 12, 15, 16 og 17.000 fod over Sjælland. Disse ture har givet os værdifulde erfaringer og har gjort at vi over de sidste to år har haft mulighed for at sammensætte det helt rigtige udstyr til høje ballonflyvninger. Målet for denne vinter har været to flyvninger til hhv. 20.000 og 22.500 fod (samt en distanceflyvning på 300+ km), men der har ikke været en eneste dag med det rigtige vejr.

I uge tre deltog vi så i Hanneshof Ballonwoche i Filzmoos i Østrig. Hanneshof Ballonwoche er et ballonstævne hvor balloner fra nær og fjern mødes en uge for at flyver over Alperne. Vi deltog i et tilsvarende stævne sidste år hvor vi fløj to lange ture fra Dobiaco i Italien og langt ned på Po sletten, den ene af disse ture med en hastighed på næsten 100 km. i timen i 14.000 fod! I år var der svage vinde over Alperne så langdistanceflyvninger var udelukket. Det blev dog stadig til tre pragtfulde flyvninger hvor de flotte udsigter over de østrigske alper blev indtaget – men også tre flyvninger hvor der konstant blev holdt skarpt øje med vindretninger og -hastigheder i de forskellige luftlag således at en sikker landing i en velegnet dal hele tiden var inde for rækkevidde. Med vindhastigheder i højden på under ti km i timen (som på første flyvning) skal man ikke begive sig ind over et 50 km stort bjergområde uden dale når gasmængden kun rækker til maksimalt 5 timers flyvning!

højde2På sidste flyvning viste vindretninger og hastigheder sig særdeles gunstige. Vindretningen var således at vi fulgte E651 perfekt mod øst (uanset højde), og hastigheden på ca. 15 knob fra 10.000 fod og op var tilpas stor til at hvis vi røg ved siden af dalen kunne vi med stor margin nå tværgående dale 50 km. forude. Så da vi nåede 10.000 fod besluttede vi at fortsætte stigningen. Iltudstyr blev fundet frem og Wien Information blev kontaktet for at koordinere vores stigning over FL 125. Tilladelse til først FL 140, så FL 170 og derpå FL 185 blev tildelt uden problemer og en fantastisk og fuldstændig problemfri stigning til FL 180 blev foretaget i løbet af de næste tre kvarter. Billeder og film blev taget med alt medbragt fotoudstyr, high five’s blev udvekslet mellem os alle og Morten fik lov at fyre brænderen en enkelt gang således at han kan kalde sig højestflyvende danske ballon-put gennem alle tider (uddannelse til ballonskipper omfatter normalt alene en højdeflyvning til 3.000 fod). Efterfølgende nedstigning blev gennemført med et synk på ca. 4 m/s og inden for en halv time var vi igen i lav højde – og stadig inde over dalen langs E651.

Turen blev foretaget i OY-LOL som er den største danske private ballon på 133.000 kubikfod. De kommercielle balloner er generelt meget større, i Danmark starter Philip denne sæson flyvninger i en 425.000 kubikfod stor ballon som tager 19 passager foruden pilot og en crew. En ballon på 133.000 kubikfod er en særdeles god størrelse til alpeflyvninger i det denne størrelse tillader at man både kan være tre personer i kurven, kan medtage gas nok til 5 timers flyvning og kan flyve i store højder.

Normale brændere får problemer med ilttilførelse ved 12 til 20.000 fod – vågeblusset får tendens til at gå ud efter fyring og/eller flammen starter højere og højere over brænderen. OY-LOL er udstyret med en Cameron High Altitude Shadow Burner som er certificeret til 30.000 fod. Brænderen har to enheder og begge fungerede fuldstændigt upåklageligt på hele turen.

Som ekstra ilt over 10.000 fod anvendte vi en simpel løsning som tilfører ilt direkte til næsen. Denne løsning fungerer fint i højder på netop op til 18.000 fod. Til senere flyvninger til højere højder planlægger vi at anvende iltløsning baseret på MBU-20/P masker, HGU-26/P hjelme og A14 Diluter Demand regulatorer. En sådan iltløsning til to personer er anskaffet og afprøvet i militærets undertrykskammer ved Roskilde på en simuleret ballonflyvning til 30.000 fod. Endvidere har vi anskaffet en kulfibertank med rigelig kapacitet således at to personer kan indånde ren ilt fra start til vi når maksimal højde og til vi igen er under 10.000 fod. Balloner stiger langsomt og da der erfaringsmæssigt altid er en del koordinering med flykontrollen når vi ønsker at flyve højere end ind- og udgående trafik til Kastrup opnår vi herved – som man bør – at indånde ren ilt i 30+ minutter før vi når 10.000 fod.

En film fra turen til 18.000 fod kan ses her.

 

20.000 fod over Sjælland

I uge 11 indfandt der sig endeligt et pænt højtryk over Danmark og onsdag d. 12. marts blev valgt til dagen hvor Philip og jeg ville forsøge at nå 20.000 fod i ballon over Sjælland. Vejrudsigten var perfekt, udstyret var klart, holdet blev kaldt ind og klokken 4:15 mødtes Philip og jeg sammen med Morten og Arliz for sammen at køre til vores valgte startplads i Holbæk. Jeg havde forinden talt med meteorologen og indtelefoneret en flyveplan til FL 200 i ballon med start ved solopgang (6:35 lokal tid) fra Holbæk og stik sydlig kurs med ca. 25 knob. For personen hos Naviair var det ikke rutine at få sådan en flyveplan til at passe ind i standardformularen.

Vi ankom til startpladsen hele fem kvarter før solopgang og havde derfor god tid til at gøre ballonen klar. Fuldstændigt som ved enhver anden ballonflyvning blev kurv, flasker og brænder sat sammen, og ballonhylsteret blev lagt ud på jorden og fastspændt. Men denne morgen blev også iltudstyr og backup iltudstyr gjort klart og testet en sidste gang. To højdemålere blev påmonteret over hinanden, den nederste på QNH 1036, den øverste på 1013. Radio, transponder, computer med moving map for balloner, nødfaldskærme og iltmætningsmåler blev også gjort klar. Og selvfølgelig kamera og videoudstyr i håbet om mange gode billeder. 10 minutter før solopgang blev ballonen fyldt med varm luft og det sidste udstyr sat fast på kurven.

højde3Ved de første stråler fra solen letter vi i svag sydøstlig vind. I vores ture i undertrykskammer er vi blevet instrueret i at man bør indånde ren ilt fra 30 minutter før flyvning over FL 100 til man igen er under denne højde. Vi tager derfor iltmasker på fra start og sætter de mekaniske regulatorer til at give os rent ilt uanset højde. Iltflasken har heldigvis rigeligt med ilt til flere timers flyvning til to personer, når blot en del af flyvningen sker i høj højde. Roskilde Tower bliver kontaktet for at åbne vores flyveplan og for at vi kan få tilladelse til at stige til FL 200. Der er noget anden trafik i området (som vi dog aldrig ser) og der går derfor lidt tid før vi får lov at stige højere end 3000 fod. Derefter overdrages vi til Kastrup Tower som hilser os velkommen, giver tilladelse til FL 70 og derpå FL 200. På et tidspunkt drejer vinden (og dermed vi) 90 grader hvilket jeg meddeler over radioen. Men de meget flinke flyveledere svarer at hvis vi blot koncentrerer os om ballonen skal han nok sikre at vi ikke møder anden trafik i vores nærhed.

Flightlevel 200 bliver nået i løbet af ca. 45 minutter og hvilket syn. Luften er frostklar og temperaturen ca. minus 10 grader, hvilket var 10 grader varmere end forudsagt af meteorologen. Vi kan se hele Sjælland (inkl. Møn, Lolland og Falster), hele Fyn (inkl. Langeland og øhavet mod syd), dele af den jyske østkyst, dele af den tyske nordkyst og Skåne (inkl. østkysten). Selv Bornholm kunne skimtes i det fjerne.

Drejningen på 90 grader mod højre under opstigningen var kortvarig, selvom den var fuldt forventet og i overensstemmelse med forudsigelserne fra meteorologen. Så i stedet for at flyve mod syd fortsatte vi under hele turen mod sydøst, nærmere bestemt direkte mod nord for Køge. Da denne retning havde væsentligt minde afstand til kysten end vores oprindeligt forventede flyveretning (og da vi bestemt ikke havde lyst til at komme ud over vand) blev vi kun meget kortvarigt i FL 200. Nedstigningen gik relativt hurtigt og 30 minutter senere var vi igen nede i meget lav højde for at finde et sted at lande. Roskilde Tower spurgte om vi havde nået vores mål og om det ikke var ny sjællandsk rekord. Vi kunne blot svare at jo, vi nåede vores mål, og at det ud over at være ny sjællandsk rekord også var ny dansk rekord. Den tidligere rekord var på godt 18.700 fod, sat for 34 år siden af Henning Sørensen i den meget mindre ballon OY-BOG.

højde4Da rekorder inden for ballonflyvning opgøres efter ballonstørrelse består Hennings rekord for klasse AX-7 balloner (balloner på mellem 1.600 og 2.200 kubikmeter). Vores nye rekord er for klasse AX-9 (3.000 til 4.000 kubikmeter).

Vel nede igen kunne vi konstatere at vores udstyr havde fungeret perfekt og at vi på alle væsentlige parametre havde været langt inden for de marginer vores udstyr giver. Vi havde medbragt 240 liter propan, ca. 40 % var tilbage. Iltflasken havde ca. 50 % tilbage. Og luften i hylsteret var på intet tidspunkt varmere end 90 grader celsius, hvor maksimalt tilladt temperatur er 120 grader. Vores specialdesignede højdebrænder fungerede også perfekt under hele flyveturen. En senere flyvning til FL 225 er således vores oplagte mål næste gang et stort koldt højtryk indfinder sig over Danmark.