Så er opdateret UH 520 Følsomme områder i luften ! Vi har haft lidt tekniske udfordringer – og så har det været en dejlig lang sommer 😎

Start lige med at læse den opdaterede side – her.

Bemærk følgende væsentlige ændringer:

Følsomme områder opdeles nu i 3 forskellige områder:

Lyserøde områder
Disse områder er arealer, hvor der har været problemer med græssende tamdyr. Arealerne overflyves med minimum 500 fod AGL.

Mørkerøde områder
Disse områder er arealer, hvor der holdes opdræt af særlige støjfølsomme dyr. Arealerne overflyves med minimum 1.000 fod AGL.

Gule områder
Disse områder er arealer, hvor ejeren ikke vil have at vi færdes eller lander.

Opdelingen imellem lyserøde og mørkerøde arealer skyldes erkendelsen af, at f.eks. frilandsgrise og strudse skræmmes ved en overflyvning på 500 fod AGL.

En anden ændring af UH 520 Følsomme områder vedrører den horisontale udstrækning. Tidligere praktiske håndtering med en radius på 500 meter har i flere tilfælde vist sig utilstrækkelig. Men omvendt vil en generel forøgelse til f.eks. radius 1.000 meter hurtig få ‘overmalet’ vores flyvekort. Fremover registreres et følsomt område med en individuel radius i multipla af 250 meter. Radius skal være tilstrækkelig til, at den yderste grænse af det følsomme område passeres med 150 meter.

Indberetning kan fremover ske direkte fra unionens hjemmeside. Klik på Medlemsindhold/Følsomme områder/Anmeld, forny eller slet følsomt område. Du har se skemaet her.

Vi har ‘opfundet’ et nyt begreb: “anmeldende/udpeget” pilot. Anmeldende pilot er selvforklarende. Udpeget pilot bliver man, såfremt anmeldende pilot ikke længere er aktiv. Du vil få information fra mig, såfremt du bliver “udpeget”.

Husk at værdien af unionens registrering af følsomme områder afhænger 100 % af dine indberetninger.

Thomas Jøhnk, fo-ansvarlig