Ved et mesterskab (Danmarksmesterskab, Europamesterskab og Verdensmesterskab) i varmluftballonflyvning findes der flere forskellige typer af konkurrencer. Du kan læse mere om de forskellige konkurrencetyper her.

Konkurrencetyperne tester på forskellig vis pilotens evne til at håndtere ballon og mandskab, flyveplanlægning, meteorologi, navigation og manøvrering.

Det er stævneledelsen, der udvælger, hvilke konkurrencetyper, der skal flyves, hvilket i høj grad afhænger af vejret og de lokale geografiske forhold.

Der kan være flere mål i samme flyvning og der er ofte 2-3 km imellem hvert mål.

En luftballon har ikke noget ‘rat’ og flyver altid i vindens retning og med vindens hastighed, men der er ofte lidt forskellige retninger og hastigheder i de forskellige luftlag.

Derfor vil du ofte kunne se ballonerne flyve både opad og nedad, for at ‘se’, hvordan vinden er i de forskellige luftlag.  Den pilot, der er bedst til at bruge disse forskelle, vil ofte være den pilot der vinder konkurrencen.

Et mål kan enten være et vejkryds eller et stort hvidt kryds på 10 x 10 meter, som ligger på en mark eller græsplæne, hvor stævneledelsen har fået lov til at lægge det ud.

Ved alle konkurencetyper bruger man enten en ‘logger – en slags gps – hvor piloten digitalt kan markere, hvor tæt han/hun har været på målet, eller man kan bruge en lille stofpose med sand i den ene ende og stofvimpel i resten af den 170 cm lange og 10 cm brede marker.

Hvis du ser en “marker” ligge et sted, så lad den endelig ligge, for hvis den fjernes, får piloten, der har kastet den, ingen “scoring”.

Pilot Declared Goal (PDG)
Piloten vælger selv sit mål ude i landskabet og skal så flyve ind på det og kaste sin marker tættest på målet.

Judge Declared Goal (JDG)
Piloten skal kaste sin marker tættest muligt på et mål valgt af stævneledelsen.

Hesitation Waltz (HWZ)
Piloten skal kaste sin marker tættest muligt på et af flere mål udlagt af stævneledelsen.

Fly In (FIN)
Piloten skal selv finde et egnet startsted og flyve ind på et mål bestemt af stævneledelsen og kaste sin marker så tæt på målet som muligt.

Fly On (FON)
Piloten skal under flyvningen deklarere et selvvalgt mål i landskabet, flyve ind på det og kaste sin marker tættest muligt på det.

Hare and Hound (HNH)
En udvalgt ballon, en såkaldt hareballon, starter ca. 10-15 min. før alle de andre balloner. Hare ballonen lander efter et stykke tid ude i landskabet, og de andre balloner skal så flyve ind på denne og kaste deres marker så tæt på som muligt.

Watership Down (WSD)
Alle ballonerne skal flyve ind på et startsted valgt af stævneledelsen, hvor en hare ballon vil starte. Ballonerne skal så følge efter hareballonen og kaste en marker tættest muligt på det sted, hvor hare ballonen lander.

Gordon Bennet Memorial (GBM)
Piloterne skal kaste en marker i et eller to tydeligt markerede områder i nærheden af et målkryds. Piloten med den mindste afstand fra markeren til målkrydset vinder.

Calculated Rate of Approach Task (CRT)
Piloterne skal kaste en marker i et eller to tydeligt markerede områder i nærheden af et målkryds. Områder er kun aktive i bestemte tidsintervaller. Piloten med den mindste afstand fra markeren til målkrydset vinder.

Race To An Area (RTA)
Piloterne skal kaste en eller to markere hurtigst muligt efter start i et eller to scoringsområder. Den hurtigste vinder.

Elbow (ELB)
Piloterne skal lave den største kursændring under en flyvning og den med størst kursændring vinder.

Land Run (LRN)
Piloterne skal lave den største trekant, ved at markere tre punkter under deres flyvning. Piloten med det største areal vinder.

Minimum Distance (MDT)
Piloterne skal kaste en marker så tæt på det fælles startsted som muligt. Markeren må først kastes efter et af stævneledelsen fastsat tidsrum. Piloten med mindste distance vinder.

Shortest Flight (SFL)
Piloterne skal smide en marker tættest muligt på det fælles startsted som muligt. Piloterne må kun smide deres marker i områder godkendt af stævneledelsen. Piloten med den korteste distance vinder.

Minimum Distance Double Drop (MDD)
Piloterne skal kaste to markere tættest muligt på hinanden. Piloterne må kun kaste markerne i områder bestemt af stævneledelsen. Piloten med den korteste distance vinder.

Maximum Distance Time (XDT)
Piloterne skal forsøge at smide en marker så langt væk fra det fælles startsted som muligt. Piloterne skal senest smide markeren efter udløbet af et tidsrum bestemt af stævneledelsen. Piloten med den største distance vinder.

Maximum Distance (XDI)
Piloterne skal kaste en marker så langt væk fra det fælles startsted som muligt. Piloterne må kun kaste markerne i områder bestemt af stævneledelsen. Piloten med den største distance vinder.

Maximum Distance Double Drop (XDD)
Piloterne skal kaste to markere længst muligt fra hinanden. Piloterne må kun kaste markerne i områder bestemt af stævneledelsen. Piloten med den største distance vinder.

Angle (ANG)
Piloterne skal forsøge at lave den største kursændring ud fra en linje fastsat af stævneledelsen. Piloten med den største afvigelse på sin flyvelinje i grader vinder.

3D-task (3DT)
Dette er en meget fri konkurrence hvor alt scoring foregår på loggere. Der et eks. at piloten skal flyve så lang tid som muligt inden for et fast defineret område og piloten så selv kan bestemme højden. Det kan også være at man skal komme så tæt på et koordinat i luften som muligt, altså hvor der er angivet både koordinat og en højde.