Dansk Ballonunion

Dansk Ballonunion (DBu) er interesse- og samarbejdsorganisation for aktive ballonpiloter, ballonklubber samt for personer med interesse for ballonflyvning. DBu virker for fremme af ballonflyvning i Danmark, og at denne kan varetages under sikre og hensigtsmæssige former. Internationalt anvendes navnet Balloon Federation of Denmark.

Dansk Ballonunion blev stiftet i 1981 og er åben for alle balloninteresserede. Unionen tæller i dag ca. 40 aktive ballonpiloter med 50 indregistrerede balloner. Omkring de enkelte balloner eller piloter er der ofte opbygget faste hold eller teams. Og disse kan igen være organiseret i klubber, hvor man også kan indmelde sig - med henblik på pilotuddannelse eller blot af interesse.

Flyver du ballon?

Vi får alle ofte spørgsmålet. Om spørgeren har været med på en lufttur eller blot har set en ballon på afstand, så ligger der en vis fascination i spørgsmålet. Og med rette – det ved vi. Ballonflyvning er fortryllende – og vi er hver i sær helt magiske, når vi er i elementet. At vi så oplever noget forskelligt gør det jo bare endnu mere fascinerende. Er du til konkurrencesport, fælles socialt samvær eller blot familie-/vennehygge, så giver ballonflyvning dig mulighederne. Dansk Ballonunion tilbyder fire typer af medlemskaber: A-medlemskab (aktive), I-medlemskab (interesserede), K-medlemskab (klub/team-medlemmer) og O-medlemskab (operatørmedlemmer).
Flyver du ballon?

Medlemstyper

A-medlemskab

A-medlemskab

Aktive medlemmer (piloter)

Som aktive medlemmer (A-medlemmer) kan optages ballonpiloter med balloncertifikat. Et A-medlem, der mister certifikatet eller deponerer dette, kan fortsætte som A-medlem eller som I-medlem.

Rettigheder

 • Tale- og stemmeret på unionens generalforsamlinger (d.v.s. indflydelse på unionens vedtægter og ledelse)
 • Mulighed for valg til unionens bestyrelse og udvalg
 • Mulighed for deltagelse i stævneledelsen i årets danmarksmesterskab i ballonflyvning
 • Mulighed for præsentation af kontaktoplysninger på unionens hjemmeside
 • Deltagelse i unionens efteruddannelse (certifikat og vedligeholdelse af udstyr)
 • Mulighed for opnåelse af instruktørrettigheder under unionens skolevirksomhed
 • Direkte modtager af unionens månedlige nyhedsbrev
 • Mulighed for deltagelse i årets danmarksmesterskab i ballonflyvning
 • Mulighed for nationale og internationale rekorder og diplomer (forudsætter tillige FAI Sportslicens)
 • Modtager af invitationer til internationale ballonstævner
 • Deltager i og adgang til unionens registrering af "Følsomme områder"

Forpligtelser

 • Betaling af et årligt af generalforsamlingen fastsat kontingent (2021: 450 kr.)
 • Overholder den til enhver tid gældende ‘god ballonskik'
I-medlemskab

I-medlemskab

Interesse medlemmer

Som interesse medlemmer (I-medlemmer) kan optages enhver anden person med interesse for ballonflyvning.

Rettigheder

 • Taleret på unionens generalforsamlinger
 • Mulighed for valg til unionens bestyrelse og udvalg
 • Mulighed for deltagelse i stævneledelsen i årets danmarksmesterskab i ballonflyvning
 • Mulighed for deltagelse i unionens teoretiske uddannelse til opnåelse af balloncertifikat
 • Deltagelse i unionens efteruddannelse (certifikat og vedligeholdelse af udstyr)
 • Direkte modtager af unionens månedlige nyhedsbrev

Forpligtelser

 • Betaling af et årligt af generalforsamlingen fastsat kontingent (2021: 100 kr.)
 • Overholder den til enhver tid gældende ‘god ballonskik’
K-medlemskab

K-medlemskab

Klubmedlemmer

Som klub(/team-medlemmer (K-medlemmer) kan optages aktive ballonklubber/-teams.

Rettigheder

 • Tale- og stemmeret på unionens generalforsamlinger (d.v.s. indflydelse på unionens vedtægter og ledelse)
 • Mulighed for præsentation af kontaktoplysninger på unionens hjemmeside
 • Unionens månedlige nyhedsbrev kan frit videresendes til K-medlemmets medlemmer (klub- eller teammedlem)
 • Mulighed for at arrangere årets danmarksmesterskab i ballonflyvning

Forpligtelser

 • Betaling af et årligt af generalforsamlingen fastsat kontingent (2021: 300 kr.)
 • Overholder den til enhver tid gældende ‘god ballonskik’
O-medlemskab

O-medlemskab

Operatørmedlemmer

Som operatør-medlem (O-medlemmer) kan optages enhver operatør, der udøver erhvervsmæssige ballonflyvninger i Danmark.

Rettigheder

 • Tale- og stemmeret på unionens generalforsamlinger (d.v.s. indflydelse på unionens vedtægter og ledelse)
 • Mulighed for præsentation af kontaktoplysninger på unionens hjemmeside
 • Deltager i og adgang til unionens registrering af "Følsomme områder
 • Dialogpartner i forbindelse med klager over ballonflyvning
 • Adgang til dialog med ‘eksperter’ i European Ballooning Federation
 • Dialogpartner i relation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Adgang til unionens DTO

Forpligtelser

 • Betaling af et årligt af generalforsamlingen fastsat kontingent (2021: 600 kr.)
 • Overholder den til enhver tid gældende ‘god ballonskik’

Hold kontakten

Følg ballonunionen på de social medier