I landet findes i dag rundt regnet 50 personer med certifikat til at føre varmluftballon. Af nævnte antal skippere har 9 ud af 10 taget deres uddannelse i Danmark hos instruktører, der er godkendt af Dansk Ballonunion/Trafikstyrelsen. Resten har taget deres uddannelse i udlandet.

Kravene for at blive ballonskipper har i tidens løb ændret sig et antal gange.

F. eks. var kravene i 1920 for certifikat til gasballon:

• Seks luftfarter (flyveture)
• De tre første som passager
• Den fjerde som reservefører under førerens tilsyn og vejledning
• Den femte som enetur (solo), hvor start og landing foregik i dagslys
• Den sjette også som enetur, men med enten start eller landing om natten Endvidere var det teoretiske krav, at man havde et vist kendskab til meteorologi samt gasarters fysik.

Som alt andet, når der er tale om trafik, er kravene med tiden gradvist blevet større, og i dag gælder følgende for at få balloncertifikat:

Bestået teoriprøve i fagene:

1. Love og bestemmelser
2. Meteorologi
3. Menneskelig ydeevne og begrænsninger
4. Materiellære
5. Gaslære
6. Aerostatik og navigation

Fag 1-3 læses sammen med elever til svæveflyvercertifikat, fag 4-6 er selvstudium.

Prøve afholdes en gang årligt, altid i april.

Praktisk uddannelse sker hos en ballonskipper fra Dansk Ballonunion med instruktørstatus.

Der er krav om minimum 16 timers instruktion under flyvning. Det betyder, at man typisk vil have fløjet 12-16 gange. Praktisk uddannelse afsluttes med en soloflyvning og derefter med en flyvning, hvor der er en kontrollant fra Trafikstyrelsen i kurven. Inden soloflyvning sker skal der foreligge en helbredsgodkendelse fra en flyvelæge.

Aldersgrænsen er 18 år – der er ingen øvre aldersgrænse, så længe man er helbredsgodkendt af flyvelægen.

Tidsforløb: minimum 1/2 år men afhængig af instruktørens fleksibilitet og vejrforhold.

Pris: Prisen for uddannelsen varierer en del. Uddannes man i en klub, hvor man i en længere periode har været medlem, bliver prisen lavere end hvis man kommer direkte fra gaden.

Alt i alt må man dog regne med en udgift på 20. – 40.000,- kr., inden man står med et certifikatet i hånden.

Vurderer man at gå aktivt ind i sporten med en egen ny ballon fra start, tilbyder visse fabrikanter 16 timers praktisk uddannelse som en del af handlen.

Ingen fabrikant kan dog garantere, at du vil få certifikat, kun praktisk uddannelse, resten er op til dig.

Er du nået hertil, så har du ikke tabt modet og er klar til begynde uddannelsen. Følgende instruktører vil kunne hjælpe dig med det videre forløb.

Instruktør By Telefon Mail
Christoffer Mundt 2620 Albertslund 2088 8181 christoffer@mundt.dk
Lau Laursen 2680 Brøndby Strand 3179 2200 lau@circusballoon.com
Philip Mundt 2700 Brønshøj 2035 4039 philip@mundt.dk
Thomas Jøhnk 2800 Lyngby 4027 6661 thomasjoehnk@protonmail.com
Kim Larsen 3520 Farum 5192 7121 kim.larsen@mail.dk
Henrik Vedel Jørgensen 3600 Frederikssund 2096 3539 henrik@ballonpilot.dk
Niels Hvid 4100 Ringsted 3151 9566 niels@ballonpilot.dk
Henning Sørensen 8270 Højbjerg 4050 6663 hs.ballon@sport.dk
Kim Paamand 8600 Silkeborg 2171 5216 Kim@Paamand.dk

Lau Laursen
Formand Uddannelsesudvalg