I landet findes i dag rundt regnet 35 personer med certifikat til at føre varmluftballon, heraf er en fjerdedel kvinder. De nævnte skippere har stort set alle taget deres uddannelse her i Danmark hos instruktører, der var godkendt af Dansk Ballonunion/Trafikstyrelsen. 

Kravene for at blive ballonskipper har i tidens løb ændret sig et antal gange.

F. eks. var kravene i 1920 for certifikat til gasballon:

• Seks luftfarter (flyveture)
• De tre første som passager
• Den fjerde som reservefører under førerens tilsyn og vejledning
• Den femte som enetur (solo), hvor start og landing foregik i dagslys
• Den sjette også som enetur, men med enten start eller landing om natten Endvidere var det teoretiske krav, at man havde et vist kendskab til meteorologi samt gasarters fysik.

Som alt andet, når der er tale om trafik, er kravene med tiden gradvist blevet større. Et balloncertifikat er i dag et EU certifikat og kaldes for et “Flight Crew License”. Der kan derfor helt lovligt flyves med det certifikat i hele EU.

Siden flyvning med de moderne varmluftballoner startede tilbage i 1968 har i alt 84 personer i Danmark haft “balloncertifikat”.

I dag kræves følgende for at få balloncertifikat:

Bestået teoriprøve i fagene:

1. Love og bestemmelser
2. Meteorologi
3. Menneskelig ydeevne og begrænsninger
4. Kommunikation
5. Navigation
6. Flyveinstruks
7. Operationelle procedurer
8. Flyveprincipper
9. Generel viden om luftfartøjer

Fag 1-4 læses sammen med elever til svæveflyvercertifikat hos en svæveflyverklub, fag 5-9 læses hos en “ballonskole”, f.eks. Dansk Ballonunions Skole.

Praktisk uddannelse sker hos en balloninstruktør, hvor alle danske instruktører i dag er tilknyttet Dansk Ballonunions Skole.

Der er krav om minimum 16 timers instruktion under flyvning. Praktisk uddannelse afsluttes med en soloflyvning og derefter med en eksamensflyvning, hvor der er en kontrollant godkendt af Trafikstyrelsen i kurven.

Inden soloflyvning sker skal der foreligge en helbredsgodkendelse fra en flyvelæge.

Aldersgrænsen er 14 år for at begynde uddannelsen og 16 år ved certifikatudstedelse – der er ingen øvre aldersgrænse, så længe man er helbredsgodkendt af flyvelægen.

Tidsforløb: Regn med minimum 1/2 år men afhængig af instruktørens fleksibilitet og vejrforhold. De fleste bruger imellem et og to år på uddannelsen.

Pris: Prisen for uddannelsen varierer en del. Uddannes man via et ballonhold, hvor man i en længere periode har været en del af besætningen, bliver prisen normalt lavere end hvis man kommer direkte fra gaden. Alt i alt må man dog regne med en udgift på 40 – 80.000,- kr., inden man står med et certifikatet i hånden

Vurderer man at gå aktivt ind i ballonflyvning med en egen ny ballon fra start, tilbyder visse fabrikanter 16 timers praktisk uddannelse som en del af handlen.

Ingen fabrikant kan dog garantere, at du vil få certifikat, kun praktisk uddannelse, resten er op til dig.

Er du interesseret?

Følgende instruktører vil kunne hjælpe dig med det videre forløb.

Instruktør By Telefon Mail
Christoffer Mundt 2620 Albertslund 2088 8181 christoffer@mundt.dk
Kim Larsen 3520 Farum 5192 7121 kim.larsen@mail.dk
Henrik Vedel Jørgensen 3600 Frederikssund 2096 3539 henrik@ballonpilot.dk
Niels Hvid 4100 Ringsted 3151 9566 niels@ballonpilot.dk
Henning Sørensen 8270 Højbjerg 4050 6663 hs.ballon@mail.dk
Kim Paamand 8600 Silkeborg 2171 5216 Kim@Paamand.dk

Du er også velkommen til at ringe til mig på 3179 2200 og få en uforpligtende ballonsnak.

Lau Laursen
Formand Uddannelsesudvalg