VIGTIGT AT KENDE TIL FOR ALLE AERONAUTER

Ved vores nylige instruktørseminar informerede undertegnede om de nye regler der træder i kraft den 8. april 2019.

På lystavlen blev der gået igennem de afsnit af BOP der især er vigtige at kende til.

Med tanke på at deltagerene kun var et mindre udsnit af Dansk Ballonunions medlemmer kommer her et kort notat om sagen til jer øvrige.

Bemærk at jeg ikke kommer ind på samtlige afsnit i BOP, der i øvrigt let kan findes i EASA Balloon Rule Book fra side 1 – 56, men kun afsnit af særlig interesse. Ved disse afsnit henvises kun til pagina.

Omkostningsdelte ballonflyvninger

Side 21.

Vi har nu helt lovligt mulighed for at få dækket udgifterne ved flere slags flyvninger når vi har folk med ombord (udgifterne kan fordeles)

Her skal nøje skelnes imellem at flyve med betalende gæster, hvilket ikke er lovligt.

I balloner med plads til max 4. pax, pilot inkl., kan udgifterne deles, f.eks.

 • Gas
 • Bensin/diesel
 • ARC og vedligeholdelse
 • Forsikring
 • Hangarleje
 • Værditab / slidtage / afskrivning
 • Alternativt leje af ballon

VIGTIGT AT NOTERE SIG, AT DER HER IKKE MÅ VÆRE TALE OM AT LAVE PROFIT TIL KLUBKASSEN  (uha).

DU OG DE ØVRIGE PERSONER OMBORD SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DER SKAL VÆRE TALE OM PRIVAT FLYVNING OG IKKE FLYVEVIRKSOMHED.

Eksempel på fordeling (bemærk at der er tale om et eksempel – du skal foretage din egen beregning).

Vi ser på en ballon på 77.000 kubik fod med 2-3 personer ombord pr. flyvning. Vi har på holdet 12 flyvninger årligt. Hver flyvning er på 1. time:

 • Timepris i gas 800 kr.
 • Udgift til bensin/diesel 200 kr.
 • Forsikring 6.000 kr. årligt ( ved 12 timer = 500 kr. pr. time)
 • ARC og vedligeholdelse af ballon 10.000 kr. årligt (ved 12 timer = 833 kr. pr. time)
 • Hangarleje 7.500 kr. årligt (ved 12 timer = 625 kr. pr. time)
 • Værditab / slidtage / afskrivning 25.000 kr. pr. år (ved 12 timer = 2.083 kr.)
 • Timepris totalt = 5.041 kr.
 • Andel pr. person (5.041 kr. : 2 = 2.520 kr.) 2.500 kr.
 • Andel pr. person hvis vi kun flyver tre (5.041 kr. : 3 = 1.680 kr.) 1.700 kr.

Man kan runde op til nærmeste hele eller halve hundrede beløb så længe der ikke er tale om PROFIT og vi flyver PRIVAT

Her kommer en kopi af hvad vores kompetente myndighed selv skriver om ovennævnte:

 1. a) omkostningsdelte operationer med fire personer eller færre, herunder ballonskipperen, forudsat at de direkte omkostninger til ballonflyvningen og en forholdsmæssig del af de årlige omkostninger til opbevaring, forsikring og vedligeholdelse af ballonen, deles af alle disse personer
 2. b) konkurrenceflyvninger eller flyveshows, forudsat at betalingen eller ethvert andet vederlag for sådanne flyvninger er begrænset til inddrivelsen af de direkte omkostninger ved flyvningen af ballonen og en forholdsmæssig del af de årlige omkostninger til opbevaring, forsikring og vedligeholdelse af ballonen, og at eventuelle præmier ikke overstiger den værdi, der er fastsat af den kompetente myndighed
 3. c) introduktionsflyvninger med fire personer eller færre, herunder ballonskipperen, og flyvninger med henblik på faldskærmsudspring, der enten udføres af en uddannelsesorganisation, der har sit hovedforretningssted i en medlemsstat, og som er godkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1178/2011, eller af en organisation, der er oprettet med henblik på at fremme luftfarts- eller fritidsflyvning, forudsat at organisationen opererer ballonen på grundlag af enten ejerskab eller en dry lease-aftale, at flyvningen ikke genererer overskud, der udbetales uden for organisationen, og at sådanne flyvninger kun udgør en marginal aktivitet i organisationen
 4. d) træningsflyvninger udført af en uddannelsesorganisation, der har sit hovedsted i en medlemsstat, og som er godkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1178/2011.

Reklame på ballonhylstret

Side 25.

Du som privatpilot der ønsker at flyve med reklame på ballonhylstret skal være opmærksom på at du kan blive betragtet som professionel, og underlagt andre regler, hvis en bestemt flyvning ses som del af et markedsført arrangement.

F.eks. annonce: ”Sonofonballonen medvirker ved den store mobildag ”

Pilotens ansvar

Side 26, 27 og 29.

Her listes en række, og helt logiske, ting som piloten har ansvar for, vil her kun nævne eksempler:

 1. Ansvar for at crew er korrekt klædt på ved inflation
 2. At der ikke ryges på startpladsen
 3. Må til side sætte gældende regler i en nødsituation
 4. Må ikke flyve beruset (ej indtage alkohol 8. timer inden en opstigning og maks. 0.2 promille)

Medbring altid ombord

Side 31 og 32.

 1. Flyvemanualen
 2. Checklister
 3. Din ATS flyveplan hvis en sådan findes
 4. ICAO kort over området du flyver i

Andre dokumenter der kan lægges i følgebilen.

 • Registreringsbevis
 • ARC
 • Aircraft Flight Manual
 • Radiolicens
 • Forsikringsbrev
 • Ballonens logbog

Bemærk,at alle dokumenter nævnt her også kan medbringes i digital form, dog under forudsætning at der er 100 % garanti for at ”fremvisningsudstyret” fungerer.

Rygeforbud

Side  40.

Nu har vi endelig fået det fastslået i lovtekst:

Det er helt forbudt at ryge ombord, og i nærheden af en ballon!

På samme side nævnes, at våben ikke må medbringes. Dog er våben tilladt når isbjørne er i nærheden (BOP.BAS.140 (b)

Regler ved tankning af gas

Side 41.

Nu er det fastslået at man ikke må tanke gas med folk stående i kurven.

Fint at sådanne dumheder nu også er forbudt ifølge loveteksten, det var på tide!

Her skelnes imellem at fylde gasflasker og skifte flasker under en flyvning.

Højdeflyvning

Side 42.

Nu er det fastslået at man skal anvende ilt ved flyvninger i 10.000 -13.000 fod i perioder længere end 30. minutter.

Ved flyvninger over 13.000 for skal ilt altid anvendes.

Specielle flyvninger

Side 43 og 44.

Her ser man på de flyvninger der er lidt ud over det normale. Disse flyvninger kræver nemlig særlig opmærksomhed fra pilotens side da de vurderes mere komplicerede.

 1. Drop af faldskærmsspringere
 2. Drop af hangglider
 3. Højdeflyvninger hvor ilt skal anvendes
 4. Ballonstævner og konkurrencer

Pilot restraint

Side 50.

Pilot restraint (pilotsikkerhedsbælte) skal altid monteres og anvendes under følgende forhold:

 1. Hvis kurven har et separat rum til piloten
 2. Hvis ballonen har rotationsventiler

Udstyr i øvrigt

Side 55.

Her listes det udstyr der altid skal medbringes i kurven, det meste kender vi allerede til, dog er der et par nyheder:

 1. Beskyttelseshandsker til crew
 2. Dropline på mindst 25 meter

Med venlig hilsen

Lau Laursen, formand uddannelsesudvalget