STORT tillykke til de medlemmer, som nu står med et nyt balloncertifikat – EASA Flight Crew Licence.

STOR tak til formanden for Uddannelsesudvalget, Lau Laursen, som i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har guidet os igennem processen. Der mangler lige enkelte konverteringer, men mon ikke alle, der ønsker konvertering, får dette på plads inden det nationale Balloncertifikat Varmluftballon bliver ugyldigt 08.04.2021.

BL 6-19 Bestemmelser om balloncertifikat, varmluftballon, er nu afløst af B.FCL – Requirements for balloon flight crew licensing – Krav til certificering af flyvebesætninger til balloner.

I bør kende B.FCL ‘forfra og bagfra’, da jeres rettigheder med certifikatet fremover helt og holdent er styret heri.

Særligt ét punkt vil jeg gerne gøre jer opmærksom på – da det måske for nogen vil virke som ‘lovgivning med tilbagevirkende kraft’. Nemlig spørgsmålet om Recency requirements – Krav om nylig erfaring. Det ligger TBST meget på sinde, at ‘erfaringsreglerne’ er gældende, som de er anført i BFCL, uanset hvornår det nye EASA-certifikat er udstedt. Vi har drøftet dette indgående med TBST, og for certifikatindehavere, der ikke har status som FI(B) eller FE(B), er der ingen særlige overgangsregler.

To problematikker vil jeg gerne fremhæve.

BFCL.160 BPL – Krav om nylig erfaring punkt (a)(1)(i) – “mindst seks timers flyvetid som luftfartøjschef inden for de sidste 24 måneder inden den planlagte flyvning, herunder: 10 starter og landinger som luftfartøjschef, eller hvor vedkommende flyver med dobbeltstyring eller solo under tilsyn af en FI(B)”. Kravet om mindst seks timers flyvetid kendte vi også fra BL 6-19 (ja, her var det faktisk 6 timer inden for 12 måneder), men kravet om 10 starter og landinger inden for 24 måneder er ny. Du skal således nu også tjekke, om du opfylder denne betingelse.

BFCL.160 BPL – Krav om nylig erfaring punkt (a)(1)(ii) – “mindst én træningsflyvning med en FI(B) inden for de sidste 48 måneder inden den planlagte flyvning”. Et nyt krav vi aldrig har haft tidligere. Men som nævnt et krav som nu er gældende, uanset hvornår du har erhvervet/konverteret til dit nye EASA-certifikat. Du kan lovligt flyve på dit nationale balloncertifikat frem til 08.04.2021 uden nævnte træningsflyvning, men efter denne dato kan du ikke. Med andre ord – hvis du har fået konverteret dit certifikat på grundlag af opfyldt timekrav og ikke på grundlag af et PFT, skal du gennemføre en træningsflyvning med en FI(B), såfremt du ønsker at flyve som PIC efter 08.04.2021. Intet problem hvis du først gennemfører denne træningsflyvning til sommer – du må så blot ikke flyve som PIC fra 08.04.2021 og indtil da.

For FI(B) og FE(B) har vi fået afklaret med TBST, at deres “recency” efter BFCL.160 BPL (a)(1)(ii) først starter fra og med udstedelsesdatoen på deres EASA-certifikat.

Jan Andersen