Bestyrelsen har truffet beslutning om, at den ordinære generalforsamling 2023 afholdes både fysisk og elektronisk. For dem som møder fysisk op, vil der blive serveret formiddagskaffe og frokost – og være rig mulighed for en god ballonsnak.

I henhold til vedtægternes § 4 stk. 8 indkaldes du hermed til generalforsamlingen, som afholdes Cafeteria/mødelokaler, Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg, søndag den 19. marts 2023 kl. 11:00. Kom bare i god tid – der serveres kaffe og wienerbrød fra kl. 10:30.

Endvidere vil generalforsamlingen kunne følges på Teams på dette link: Generalforsamling 2023.

A-, K- og O-medlemmer vil til brug for online afstemninger modtage en særskilt mail fra Boardplace Asmbly, som vederlagsfrit har stillet deres platform til rådighed til et pilotprojekt 😀

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag (ingen forslag modtaget før 01.02.2023).
5. Valg af formand for bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer
a. Kontingent for A-medlemmer
b. Kontingent for I-medlemmer
c. Kontingent for K-medlemmer
d. Kontingent for O-medlemmer
e. Gebyrer (CAMO, Elev og evt. øvrige)
10. Eventuelt (Beslutninger kan ikke tages herunder)

Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og gebyrer for 2022:
A-medlem             Kr. 450
I-medlem              Kr. 100
K-medlem             Kr. 300
O-medlem             Kr. 600
Elev                       Kr. 0

Læs her Årsberetning 2022 inkl. regnskab.

Hvis du ønsker at deltage i frokosten, er det vigtigt, at du tilmelder dig til undertegnede på formand@ballonunion.dk senest mandag den 13. marts 2023. Deltagelse i frokosten er på unionens regning.

Soft landings

Jan Andersen
Formand Dansk Ballonunion