Fra Naviair har vi – som deltager i U-space Fyn samarbejdet – modtaget denne mail:

Kære alle med engagement i U-space Fyn samarbejdet

Jeg skriver til jer for at gøre jer opmærksom på, at Naviair UTM i morgen torsdag lancerer vores nye Flight Tracker app, som flere af jer har bidraget til og/eller er blevet orienteret om på bl.a. U-space Fyn Advisory Board møder.

Fra Naviairs side vil vi gerne give jer informationen inden vi annoncerer lanceringen i morgen på vores sociale medier.

Appen er vores seneste tiltag i arbejdet med at integrere ubemandet trafik (droner) med bemandet trafik – et arbejde som vores engagement i U-space Fyn har motiveret og understøttet.

Det er vigtigt at understrege, at app’en udelukkende er til test og analyse formål og del af Naviairs arbejde med – potentielt – at integrere mobilnetværket til brug for bemandet luftfart, som bevæger sig i det samme luftrum som droner. Appen giver bemandet luftfart som fx faldskærmsudspringere, hang-/paraglider og luftballoner – som traditionelt ikke har en transponder ombord til at tilkendegive deres lokation i luftrummet – mulighed for at tracke deres flyvning via 4G/5G forbindelsen på deres smartphone 📱

Som I formegentlig er bekendt med foreskriver den kommende EU lovgivning på droneområdet vedr. U-space, at bemandet luftfart i fremtiden potentielt kan benytte mobilnetværket til at give sig til kende når de flyver i det samme luftrum som droner (såkaldt U-space). Det er en væsentlig billigere metode end de eksisterende teknologier som fx FLARM. Men det er nyt og endnu ikke operativt godkendt inden for luftfart. Derfor ønsker Naviair UTM at teste hvordan mobilnetværket kan anvendes til tracking af bemandede luftrumsbrugere, som bevæger sig i samme luftrum som droner.

Vi håber de af jer som flyver bemandet luftfart vil bidrage til vores videre udvikling af appen, ved at benytte den når I er i luften i fx luftballon, hang-/paraglider etc. Alt data sendes i anonymiseret form direkte til Naviair UTM udelukkende til test og analyse formål til vores videre arbejde.

Find appen på App Store: https://apps.apple.com/dk/app/flight-tracker/id1640047001 (snart også tilgængelig til Android)