Trafikstyrelsens ønske om ophævelse af BL 9-11 Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig flyvning med bemandet varmluftsballon blev i processen umiddelbart opgivet, idet en ophævelse af BL 9-11 ville efterlade hjemmebyggede balloner og balloner under 1.200 m3 frit svævende i luftrummet, da disse balloner ikke er omfattet af den såkaldte ‘grundforordning’ (Regulation (EU) 2018/1139).

Vores høringssvar omkring de sikkerhedsmæssige aspekter i tilladelsen til flyvning under 500 fod blev IKKE hørt – men vi blev reddet fra en hård landing pga teknikaliteter.

Ved en direkte henvendelse til Trafikstyrelsen har vi fået bekræftet, at BL 9-11 er indrapporteret til EASA som en dansk særregel – hvorfor SERA bestemmelserne omkring minimumsflyvehøjde ikke overruler særreglerne i BL 9-11 afsnit 6.

Pas godt på vores unikke særregel – giv ikke Trafikstyrelsen anledning til at fremsætte forslaget påny.