Følgende sider er ændret i UnionsHåndbogen pr. 16.12.2022:

612 Arrangør af danmarksmesterskaberne
613 Medaljer Danmarksmesterskaber
644 Rangliste

– og i konsekvens heraf siderne 100 Indholdsfortegnelse og 101 Revisionsliste.

UnionsHaandbogen i sin helhed kan læses her.

Jan Andersen
Redaktør af UnionsHåndbogen