Der skulle være udkommet nye og opdaterede kort i foråret 2022. De er nu udsat til marts 2023. Der sker jo løbende ændringer i luftrummet, for eksempel dronekorridorer, skyde-/øvelsesområder osv.

Naviair er udgiveren, men det er Trafikstyrelsen der er de ansvarlige. Der er personaleudskiftning i afdelingen, så derfor har man lavet en midlertidig løsning. Der vil blive udsendt en AIC månedligt, som kan findes på aim.naviair.dk 

De nuværende gyldige kort er 1:500.000 er edition 42 og 1:250.000 (København) er edition 41. Det er så meningen, at den enkelte pilot så skal lave håndrettelser på de gamle kort efter de rettelser der kommer i AICer.