Tiden nærmer sig hastigt hvor du skal vise at du er valid for at beholde din rettighed til at
være instruktør (FiB), kan du det?

Kort sagt skal du ved udgangen af september måned kunne vise at du opfylder de gældende
timekrav, der tilsiger seks timers undervisning, enten af elever eller træningstimer med
gamle piloter.

Normalt er timekravet at det skal være inden for 36 måneder, men i forbindelse med at vi
gik over til EASA certifikater blev der aftalt med Trafikstyrelsen at den 30. september i år gælder.
Endvidere skal du inden for 36 måneder have deltaget ved et instruktørseminar der
arrangeres af unionens skole.

Ballonskolen ser på jeres validitet på flere måder:
Instruktører der har tilmeldt elever i skolen
Her ser vi løbende på din validitet, både når det gælder helbreds – og timekrav.
Stikprøver gøres.
Instruktører der er tilmeldt skolen
Her ser vi årligt på din validitet.
Instruktører der er medlem af Dansk Ballonunion
Her ser vi først på din validitet når du tilmelder dig et instruktørseminar, hvilket du
godt kan gøre med kort varsel hvis du inden da tilmelder dig ballonskolen.

Næste seminar laves af ballonskolen inden udgangen af kvartal 1. 2023

Vi håber at du prioriterer at vedligeholde din instruktørrettighed, for på den måde at støtte –
og sikre ballonflyvningens fremtid i Danmark.

Med venlig hilsen

Lau Laursen
Head of Training Dansk Ballonunions Skole