Alle medlemmer fik ved mail 1. januar 2022 information om generalforsamling i Dansk Ballonunion søndag den 27. marts 2022. Bestyrelsen har nu truffet beslutning om, at generalforsamlingen afholdes fysisk – og for at gøre det hele lidt mere festligt, inviteres du til efterfølgende frokost og ‘ballonsnak’.

I henhold til vedtægternes § 4 stk. 8 indkaldes du hermed ‘officielt’ til generalforsamlingen, som afholdes Cafeteria/mødelokaler, Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg, kl. 11:00. Kom bare i god tid – der serveres kaffe og wienerbrød fra kl. 10:30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag (ingen).
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer
a. Kontingent for A-medlemmer
b. Kontingent for I-medlemmer
c. Kontingent for K-medlemmer
d. Kontingent for O-medlemmer
e. Gebyrer (CAMO, Elev og evt. øvrige)

9. Eventuelt (Beslutninger kan ikke tages herunder)

Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og gebyrer for 2022:
A-medlem             Kr. 450
I-medlem              Kr. 100
K-medlem             Kr. 300
O-medlem             Kr. 600
CAMO                   Findes ej længere
Elev                       Kr. 0

Læs her Årsberetning 2021 inkl. regnskab.

Hvis du ønsker at deltage i frokosten, er det vigtigt, at du tilmelder dig til undertegnede på formand@ballonunion.dk senest mandag den 21. marts 2021. Deltagelse i frokosten er på unionens regning.

Såfremt du er forhindret i at deltage fysisk i Nyborg, kan generalforsamlingen følges virtuelt her: DBu Generalforsamling på Teams.

Soft landings

Jan Andersen
Formand Dansk Ballonunion

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.