Følgende sider er ændret i UnionsHåndbogen pr. 16.02.2022:

231 Udvalg og øvrige poster
461 Instruktionsflyvning / Instruction Flight – anden gruppe / another group
465 Træningsflyvning / Training Flight
470 Forankret opstigning / Tethered Flight
472 Natflyvning / Night rating
610 Danmarksmesterskaber
615 Danmarksmesterskaber – rammer og ansvarsområder
903 Indmeldelse af elev til Dansk Ballonunions Skole
911 Elevlog

Følgende sider er tilføjet:

660 Rekorder

Følgende sider er slettet:

680 Regler for udlån af Dansk Ballonunions Colibri rekordlogger
900 Dansk Ballonunions Skole

– og i konsekvens heraf siderne 100 Indholdsfortegnelse og 101 Revisionsliste.

UnionsHaandbogen i sin helhed kan læses her.

Jan Andersen
Redaktør af UnionsHåndbogen