Læs information fra European Ballooning Federation (EBF) omkring U-Space – se: https://www.ballooning-federation.eu/2022/03/08/message-from-the-european-ballooning-federation-ebf-regarding-u-space-and-i-conspicuity/

Som tidligere informeret repræsenterer formand Jan Andersen Dansk Ballonunion i U-space Fyn Styregruppe. U-space defineres overordnet af EASA-regler, men nationale implementeringer håndterer rent praktisk de relevante områder.

Spørgsmålet om “conspicuity” (den elektroniske synlighed) forventes besluttet på EASA-niveau.