Følgende sider er ændret i UnionsHåndbogen pr. 15.10.2021:

612 Arrangør af danmarksmesterskaber
613 Medaljer Danmarksmesterskaber
619 Fortegnelse over materiel tilhørende SU
644 Rangliste

Følgende sider er slettet i UnionsHåndbogen pr. 15.10.2021:

420 Bestemmelser om balloncertifikat, varmluftballon. (BL 6-19, udgave 2, 18. juni 1990)

– og i konsekvens heraf siderne 100 Indholdsfortegnelse og 101 Revisionsliste.

UnionsHaandbogen i sin helhed kan læses her.

Jan Andersen
Redaktør af UnionsHåndbogen