Følgende sider er tilføjet i UnionsHåndbogen pr. 02.09.2021:

231 Udvalg og øvrige poster
520 Følsomme områder
619 Fortegnelse over materiel tilhørende SU
810 Indberetning af begivenheder indenfor ballonflyvning

– og i konsekvens heraf siderne 100 Indholdsfortegnelse og 101 Revisionsliste.

UnionsHaandbogen i sin helhed kan læses her.

Jan Andersen
Redaktør af UnionsHåndbogen