Følgende sider er ændret i UnionsHåndbogen pr. 07.03.2022:

270 Privatlivspolitik
271 Fortegnelse over behandling af personoplysninger
919 Sikkerhedspolitik

– og i konsekvens heraf siderne 100 Indholdsfortegnelse og 101 Revisionsliste.

UnionsHaandbogen i sin helhed kan læses her.

Jan Andersen
Redaktør af UnionsHåndbogen