Følgende sider er ændret i UnionsHåndbogen pr. 29.05.2022:

215 Kommissorium for Uddannelsesudvalget
231 Udvalg og øvrige poster
264 Kontingent- og gebyrstruktur

Følgende sider er tilføjet:

801 DBu’s Sikkerhedsorganisation

– og i konsekvens heraf siderne 100 Indholdsfortegnelse og 101 Revisionsliste.

UnionsHaandbogen i sin helhed kan læses her.

Jan Andersen
Redaktør af UnionsHåndbogen