De nye COVID-19-vacciner er alle kun delvist afprøvet før de blev gi-vet betinget godkendelse og flere er fremstillet efter et hidtil uafprøvetteknisk princip. COVID-19-sygdommen er endnu ikke til fulde kendt og beskrevet,hvorfor særlige foranstaltninger gøres gældende ved raskmelding efter COVID-19-sygdom

Læs hele AIC’en her