Havarikommissionen skriver om hændelsen:

Fartøjschefen vurderede, at skaderne på ballonhylsteret var minimale og fortsatte den planlagte flyvning uden at yderligere hændelser indtraf. Fartøjschefen angav fokuseringen på målet som værende årsag til hans fejlbedømmelse af højden af træet.

Læs hele rapporten her