Havarikommissionen skriver om hændelsen:

Ifølge den indsendte rapport indtraf havariet under landing i ca. 8 kt vind. Fartøjschefen angav et vådt
og derved tungt ballonhylster som årsag til større synk end forventet. Ved den efterfølgende hårde
landing pådrog en passager sig bækkenbrud. Der opstod ikke skader på de øvrige passagerer eller på
ballonen

Læs hele rapporten her