Trafikstyrelsen har den 2405.2022 udsendt høring over udkast til Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig flyvning med bemandet varmluftsballon (BL 9-11) – læs: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66466

Bestyrelsen har 09.06.2022 indsendt høringssvar – læs: https://ballonunion.dk/wp-content/uploads/2022/06/Hoering-over-udkast-til-Bestemmelser-om-ophaevelse-af-bestemmelser-om-ikke.pdf

Yderligere information følger, når der foreligger nyt i sagen.