Havarikommissionen konkluderer om hændelsen:

Havarikommissionen er af den opfattelse, at hændelsen indtraf som følge af, at startstedet blev valgt uden
tilstrækkelig hensyntagen til forhindringerne i nærheden og de tilstedeværende vindforhold.

Læs hele rapporten her