Havarikommissionen skriver om hændelsen:

Luftballon OY-OOO steg i København TMA gennem klareret flyvehøjde, hvilket medførte en
underskridelse af gældende radaradskillelsesminima (5 nm og 1000 fod). Den henholdsvis horisontale
og vertikale separation blev på radarskærmbilledet præsenteret til at være 1 nm og 500 fod.

Læs hele rapporten her